21 februari 2012

Werkgevers staan niet te wachten op oudere werknemers

In het Reformatorisch Dagblad van 15 februari 2012 een stukje gelezen over het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over het personeelsbeleid van ondernemers
 
Ondernemers zitten niet te wachten op nog oudere werknemers
Binnen werkgeverskring is het oordeel over het belang voor de eigen organisatie van mensen die langer actief zijn wel wat aangepast, maar behoren aarzeling en terughoudendheid op dit punt allerminst tot het verleden. In 2001 vond 42 procent van de ondervraagden uitstel van het vertrek positief, in 2009 was dat 55 procent, amper meer dan de helft. „De ondersteuning voor een hogere uittredeleeftijd is dus vrij beperkt”, concludeert het SCP.

Bij een uitsplitsing blijkt dat vooral het onderwijs op dit vlak afwijkt van de rest. In die sector acht maar 43 procent het wenselijk dat personeel na de 60 aan de slag blijft. De zwaarte van het werk en de groeiende generatiekloof met leerlingen en hun ouders worden genoemd als belemmerende factoren.Voor de groep van 65-plussers zijn de onderzoeksresultaten voor het geheel van de arbeidsmarkt nog veel ongunstiger. Slechts 14 procent van de werknemers geeft aan doorwerken na die leeftijdsgrens niet uit te sluiten. Van de ondernemers juicht slechts 15 procent hun bereidwilligheid toe. Het SCP waarschuwt dan ook: „Wil de verhoging van de AOW-leeftijd een succes worden, dan moeten de ideeën van werknemers en werkgevers over een latere pensioen­datum en het bijbehorende gedrag flink veranderen.”


Wientjes: krappe arbeidsmarkt  „dreigende kracht”
Wientjes denkt dat dit zeker zal gebeuren. „De getallen zullen spectaculair stijgen”, voorspelt hij. Voor zijn achterban noemt hij het perspectief van een krappe arbeidsmarkt in de toekomst een „dreigende kracht” in dit verband.

Het het volledige 118 pagina's tellende SCP-rapport ”Vraag naar arbeid” is wellicht ook interessante kost voor niet werkende werkzoekenden van 50 jaar en ouder...

(21 februari 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten