27 februari 2012

Solliciteren in het buitenland - niet voor 50-plussers?


Werken in het buitenland
Het verwijt dat 50-plussers voor hun werk niet willen verhuizen is, tenminste als ik als ijkpunt mag gelden, geheel misplaatst. Voor goede en mooie banen wil ik het verhuisbedrijf best opbellen. Zelfs in het buitenland wil ik wel werken. Maar de internationale organisatie nemen mijn sollicitaties blijkbaar niet serieus.

Werken in Florence?


Solliciteren bij de Europese Unie
Ik houd voor mooie banen mijn blik niet alleen gericht op Nederland. Nee, ik kijk zelfs rond in het buitenland. Zo zag ik in november van het vorig jaar een mooie vacancy notice bij een instelling van de Europese Unie. Helemaal in Florence. Dat leek me wel wat! 

Heeft u wel eens aan een dergelijke open competition meegedaan? 
U wordt gevraagd online uw sollicitatieformulieren in te vullen. Dat gaat dan niet om een paar NAW- en diplomagegevens. Nee, je hele leven wordt van A tot Z bevraagd. Wat je kunt, wat je gedaan hebt, wat je motivatie is, een hele rij referenties. Met het invullen verslijt je al snel anderhalf uur van je leven. Maar voor de goede zaak heb ik veel over! 

Ik kreeg online de bevestiging dat mijn formulieren in goede orde waren ontvangen. En toen begon het wachten. Wachten, wachten, wachten en wachten. En wachten: Het is nu 28 februari en ik wacht nog steeds. Helemaal nog niets van gehoord. Of moet ik maar zeggen: nooit iets van gehoord. Zelfs nog geen kennisgeving dat de keuze helaas op iemand anders is gevallen.


OECD
Een werkkring in Parijs dat lijkt me ook wel interessant. Bij de OECD zag ik een baan waar ik goed zou passen. OECD is wat we in het Nederlands OESO noemen, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De manier van solliciteren vertoonde veel overeenkomsten met die van Florence. Allemaal online formulieren. En toen dat geheel ingevuld was kreeg ik keurig netjes een bevestiging in mijn e-mailbox: We have received your application for the position of Specialist (ref. 09891) and are currently reviewing your experience and qualifications. Dat was op 9 januari. If your profile corresponds to our requirements you will be contacted as soon as possible.

Wat denkt u, zal ik nog een bericht ontvangen? Of betekent het dat wanneer je niet voldoet je ook gewoon niets meer van hen hoort?

Solliciteren voor een beter leven...


bureaucratie
De grote internationale organisaties zijn vermaard, of zo u wilt berucht vanwege hun bureaucratie. Maar juist van bureaucratieën mag je toch verwachten dat een simpele sollicitatieprocedure tot een goed einde kan worden gebracht? Daarom hou ik het maar op zorgvuldigheid: ik blijf gewoon wachten op de uitnodiging voor een gesprek.

Als ik straks in Florence of Parijs woon, dan bent u van harte uitgenodigd voor een cappuccino of een café noir

Status op 23 maart is onveranderd: nog geen bericht ontvangen
Status op 5 april is onveranderd: nog geen bericht ontvangen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten